Privacy- en Cookieverklaring


Versie: 1.2
Datum: 5 December 2019


Persoonsgegevens die wij verwerken

Juwelier Wijffels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzameld geen bijzondere persoonsgegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Juwelier Wijffels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Contactformulier

Wij bewaren op onze website en server geen (bijzondere) persoonsgegevens. Alle handmatig door u ingevoerde gegevens op onze website middels het contactformulier worden direct naar ons verzonden middels een beveiligde internetverbinding met SSL. Alle gegevens die hierdoor fysiek in ons bezit komen om onze dienstverlening juist uit te voeren verwerken we uiteraard met de grootste zorg.


Cookies

Op onze website wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het juist functioneren en maken geen inbreuk op uw privacy. Verder gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics voor het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers. Wij zorgen ervoor dat de herleidbaarheid van bezoekers van onze website zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om niet noodzakelijke cookies uit te zetten.

*U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (let op: dit kan gepaard gaan met een verminderd of niet juist functioneren van de website).

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Juwelier Wijffels verkoopt nimmer uw gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.